Các thuật toán cơ bản


import java.lang.Math; // headers MUST be above the first class

// one class needs to have a main() method
public class HelloWorld
{
 // arguments are passed using the text field below this editor
 public static void main(String[] args)
 {
  inHinhTamGiacCan(10);
 }
 private static void inHinhTamGiacCan(int n) {
  for (int i = 1; i<= n; i++) {
   for (int j = 0; j < n - i; j++) {
    System.out.print(" ");
   }
   for(int j = 0; j < i; j++) {
     System.out.print("* ");
   }
   System.out.println(""); 
  }
 }
 private static void inHinhTamGiacVuongBenTrai(int n) {
  for (int i = 1; i<=n; i++) {
   for (int j =1; j<=i; j++) {
    System.out.print("*");
   }
   System.out.println("");
  }
 }
  private static void inHinhTamGiacVuongNguocBenTrai(int n) {
  for (int i = 1; i=i; j--) {
    System.out.print("*");
   }
   System.out.println("");
  }
 }
 private static int toHop(int n, int k) {
  return deQuy(n)/(deQuy(k)*(deQuy(n-k)));
 }
 private static int deQuy(int n) {
  if (n<=0) {
   return 1;
  } else {
   return deQuy(n-1) * n;
  }
  
 }
 private static int boiSoChungNhoNhat(int a, int b) {
  return Math.abs(a*b)/uocSoChungLonNhat(a,b); 
 }
 private static int uocSoChungLonNhat(int a, int b) {
  if (b ==0) {
   return a;
  } else {
   return uocSoChungLonNhat(b, a%b);
  }
  
 }
 private static boolean soHoanHao(int n) {
  int sum = 0;
  for(int i = 1; i0) {
   r = n%10;
   sum = (sum*10) + r;
   n = n/10;
  }
  return temp == sum;
 }
 private static boolean istPalindrom(char[] word){
  int i1 = 0;
  int i2 = word.length - 1;
  while (i2 > i1) {
    if (word[i1] != word[i2]) {
      return false;
    }
    ++i1;
    --i2;
  }
  return true;
 }
  // Reverse linkedlist using this function 
 public ListNode reverseList(ListNode head) {
   if(head==null || head.next == null)
     return head;

   //get second node  
   ListNode second = head.next;
   //set first's next to be null
   head.next = null;

   ListNode rest = reverseList(second);
   second.next = head;

   return rest;
 }
 private static boolean soChinhPhuong(int n) {
  int temp = (int)Math.sqrt(n);
  return temp*temp == n;
 }
 private static boolean soNguyenTo(int n) {
  if (n0) {
   r = n%10;
   sum = (sum*10) + r;
   n = n/10;
  }
  return temp == sum;
   
 }
 private static int fibonacci(int n) {
   if(n == 0)
     return 0;
   else if(n == 1)
    return 1;
   else
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
 }
}

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s