Tìm phần tử đầu tiên không lặp


public class FirstNonRepeated {
  
  public static void main(String[] args)
  {
    // TODO Auto-generated method stub
    
    System.out.println(" Please enter the input string :" );
    Scanner in = new Scanner (System.in);
    String s=in.nextLine();
    char c=firstNonRepeatedCharacter(s);
    System.out.println("The first non repeated character is : " + c);
  }
  
  public static Character firstNonRepeatedCharacter(String str)
  {
    HashMap characterhashtable= 
           new HashMap();
    int i,length ;
    Character c ;
    length= str.length(); // Scan string and build hash table
    for (i=0;i < length;i++)
    {
      c=str.charAt(i);
      if(characterhashtable.containsKey(c))
      {
        // increment count corresponding to c
        characterhashtable.put( c , characterhashtable.get(c) +1 );
      }
      else
      {
        characterhashtable.put( c , 1 ) ;
      }
    }
    // Search characterhashtable in in order of string str
    
    for (i =0 ; i < length ; i++ )
    {
      c= str.charAt(i);
      if( characterhashtable.get(c) == 1 )
      return c;
    }
    return null ;
  }
} 


http://javahungry.blogspot.com/2013/12/first-non-repeated-character-in-string-java-program-code-example.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s