Cài đặt stack thông qua link list


class LinkList {

  private static class Node {

    private final T data;
    private final Node next;

    public Node(T data) {
      this.data = data;
    }

    @Override
    public String toString() {
      return data.toString();
    }
  }

  private Node first = null;

  public void addFirst(T data) {
    Node newFirst = new Node(data);
    newFirst.next = first;
    first = newFirst;
  }

  public T removeFirst() {
    Node oldFirst = first;
    first = first.next;
    return oldFirst.data;
  }

  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    Node current = first;
    while (current != null) {
      builder.append(current).append(" ");
      current = current.next;
    }
    return builder.toString();
  }

  public boolean isEmpty() {
    return first == null;
  }

}

class LinkListStack {

  private final LinkList linkedList = new LinkList<>();

  public void push(T data) {
    linkedList.addFirst(data);
  }

  public T pop() {
    return linkedList.removeFirst();
  }

  public boolean isEmpty() {
    return linkedList.isEmpty();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return linkedList.toString();
  }
}

 

UNIT TEST


@Test
public void testPushAndPop() {
  LinkListStack st = new LinkListStack<>();
  st.push(50);
  st.push(70);
  st.push(190);
  assertEquals("190 70 50", st.toString());
  assertEquals(190, (int) st.pop());
  assertEquals("70 50", st.toString());
}

@Test
public void testPopUntilEmpty() {
  List values = Arrays.asList(50, 70, 190, 20);
  LinkListStack st = new LinkListStack<>();
  assertTrue(st.isEmpty());
  for (Integer value : values) {
    st.push(value);
  }
  assertFalse(st.isEmpty());
  for (int i = values.size(); i > 0; --i) {
    assertEquals(values.get(i - 1), st.pop());
  }
  assertTrue(st.isEmpty());
}

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s